VÆRDIBASERET TRIVSELSMÅLING

Hvorfor lave en trivselsmåling?

WhiteSpace® trivselsundersøgelse

Mange virksomheder og organisationer både i den offentlige, private og frivillige sektor bekender sig til værdibaseret ledelse og har formuleret værdigrundlag og på andre måder søgt at definere de værdier, som tænkes at udgøre essensen i virksomheden.

For at værdierne ikke ender som tomme ord på en plakat, der over tid bliver “usynlig” for medarbejderne, skal der arbejdes jævnligt med dette. Værdierne skal leve og ånde i hverdagen, og alle medarbejdere skal kunne identificere sig med virksomhedens mål og midler.

Med WhiteSpace® måles “temperaturen” både på trivslen generelt samt på virksomhedens eget værdisæt. Der skabes dermed faktuelt grundlag for en målrettet og fokuseret indsats til udvikling og forbedring af kulturen og arbejdsmiljøet.

WhiteSpace® trivselsmåling er specielt udviklet af E-SENSE til at afdække, hvor jeres medarbejdere og dermed virksomheden befinder sig i forhold til værdierne og hvilke værdier, der eventuelt kræver en ekstra indsats.

Medarbejderen skal ikke forholde sig til værdierne – det er i WhiteSpace® en bagvedliggende integration, og resultatet er dermed ikke påvirket af subjektive besvarelser, hvilket giver et meget mere reelt billede af status på kulturen.

Virksomhedens eget værdisæt føjer en ekstra dimension til en traditionel trivselsmåling!

WhiteSpace® målingen bliver skræddersyet til din virksomhed, og et forudgående afklaringsforløb med ledelsen og eventuelle nøglepersoner for indsigt i virksomhedens kultur og værdier danner basis for udformningen.

Det er en undersøgelse, der kan gentages årligt eller oftere, når rammen først er fastlagt, og virksomheden vil dermed have et unikt trivsels- og værdibarometer til at skabe bæredygtig trivsel i din virksomhed.

Som lille eller mellemstor virksomhed er det ikke altid let at afse interne ressourcer til at gennemføre APV eller trivselsundersøgelser. E-SENSE støtter jer gennem hele processen – også med oprettelse i system og udtræk af rapporter, så I kan friholde ressourcer til den daglige drift.

E-SENSE tilbyder desuden en objektiv vurdering og rapportering af resultatet. Efterfølgende dialog-workshops med de forskellige teams, hvor øget fokus på forbedring er nødvendig, kan tilkøbes.

WhiteSpace® værdibaseret trivselsmåling kan også gennemføres på engelsk og tysk.

E-SENSE WhiteSpace®

 • Rådgivning om best practice til en vellykket proces inden opstart
 • Oprettelse af organisation og medarbejdere med mail eller mobil
 • Tilpasset/skræddersyet spørgeskema i responsivt design
 • Overskueligt antal grupperede spørgsmål inden for relevante trivselsområder
 • Medarbejdere kan uddybe svar med kommentar (anonymiseret)
 • Virksomheds-, afdelings-/lederrapporter som PDF
 • Virksomhedens eget logo på spørgeskema samt rapporter
 • Sparringsmøder med prof. HR/trivselsekspert med ledelseserfaring
 • Analyse af resultat samt prof. rådgivning til handling
 • Sammenlign resultat fra gang til gang og følg udviklingen
 • Kan udarbejdes på dansk, engelsk eller tysk
 • Brugervenlig og intuitiv platform
 • GDPR compliance (databehandleraftale, persondatapolitik)
 • Mulighed for afholdelse af workshops på baggrund af resultat
Prisoversigt ved Basic løsning

Basic-løsningen inkluderer bl.a.: Afklaringsmøde med ledelsen om værdier og organisation, Oprettelse af medarbejdere og organisation i WhiteSpace®, Udarbejdelse/oprettelse/udsendelse af virksomhedsspecifik spørgeramme, Analyse af resultat og præsentation for ledelsen.

Entry-prisen er baseret på et forhåbentligt, også fremadrettet samarbejde – ikke mindst, da målinger vil give størst værdi, hvis der er et sammenligningsgrundlag – dvs. gentagne og løbende målinger, som kan holdes op mod hinanden for at følge udviklingen.

Alle priser er excl. moms og evt. kørsel. Der tages forbehold for eventuelle prisændringer/-stigninger.

 • Ekstra rapporter (udover hovedrapport og rapport pr. afdeling og pr. team) faktureres særskilt: kr. 1.500 pr. ekstra rapport.
 • Afholdelse af workshops på baggrund af resultat samt yderligere ledersparring (en evt. handleplan): Indhent tilbud.
 • Ændringer, som foretages på anmodning fra virksomheden (f.eks. organisationændring/i medarbejdere eller spørgeramme) faktureres særskilt til konsulentpris: kr. 450 pr. påbegyndt halve time.

e-sense Business

E-SENSE kan tilbyde professionel rådgivning og coaching indenfor trivsel samt leder- og medarbejderudvikling – både individuelt og i teams.

De fleste opgaver kan også gennemføres på engelsk eller tysk.

 • Personlig lederudvikling – For effektiv ledelse og kommunikation
 • Konflikthåndtering – Når det gode samarbejde svigter
 • Intern kommunikation – Manglende kommunikation kan påvirke trivslen
 • Teamudvikling – Optimal kommunikation og samarbejde
 • WhiteSpace® trivselsundersøgelse – Integrér virksomhedens værdier i målingen
 • Karriererådgivning – Offboarding: Hjælp din opsagte medarbejder godt videre
 • Rekruttering – Få valgt den rigtige medarbejder

Kontakt

E-SENSE Trivsel & HR Business
v. Tina Skjødt

tel. 4243 2991
e-mail: kontakt@e-sense.nu

Indtal gerne en besked eller send sms/mail, såfremt jeg er optaget, så vil jeg ringe tilbage hurtigst muligt.