KONFLIKTHÅNDTERING OG COACHING

Når det gode samarbejde svigter

Et samarbejde kan ind i mellem gå i hårdknude, hvis der ikke bliver taget hånd om dette i tide af ledelsen, og inden konflikten eskalerer. Det er min erfaring, at det som oftest bunder i misforståelser mellem parterne på grund af deres forskellige måde at kommunikere og agere på.

Det kan som leder være vanskeligt at løse en konflikt mellem to medarbejdere, da det i denne proces er vigtigt, at begge medarbejdere føler sig ligeværdige og tør åbne op.

Her er min rolle som objektiv mægler og et velfunderet udgangspunkt i DiSC en fordel, idet det kan løsne op for konflikten, og bibringe til en konstruktiv dialog mellem parterne i risikofri fortrolighed.

"Når vi giver andre skylden, afgiver vi kraften til at ændre os selv." - Marshall B. Rosenberg

Forløbet indeholder både coaching 1:1 af begge involverede samt coaching/mægling mellem parterne, hvilket ikke kun er med til at løse konflikten. Det er også personlig udvikling for begge parter. De lærer sig selv bedre at kende – deres styrker og svagheder, og samtidig også, hvordan de kommunikerer og agerer mere effektivt med deres øvrige kolleger.

Forudsætningen for succes vil dog altid være, at begge de involverede i udgangspunktet ønsker at forsøge at løse konflikten, og at processen understøttes af ledelsen.

Coachingforløbet indeholder som udgangspunkt:

2 x Everything DiSC® Workplace profiler
1 x personlig coaching med hver part i virksomheden
1-2 x konflikt coaching mellem parterne i virksomheden
1 x Opfølgende samtale med hver part på Skype e.lign.

e-sense Business

E-SENSE kan tilbyde professionel rådgivning og coaching indenfor trivsel samt leder- og medarbejderudvikling – både individuelt og i teams.

De fleste opgaver kan også gennemføres på engelsk eller tysk.

Kontakt

E-SENSE Trivsel & HR Business
v. Tina Skjødt

tel. 4243 2991
e-mail: kontakt@e-sense.nu

Indtal gerne en besked eller send sms/mail, såfremt jeg er optaget, så vil jeg ringe tilbage hurtigst muligt.