Offboarding

Hjælp din opsagte medarbejder godt videre

Som ledelse skal man huske, at måden man agerer på – ikke mindst ved opsigelser – bliver en del af medarbejdernes storytelling om virksomheden over for netværk, familie og eventuelt kommende arbejdgivere.
Opsigelsesforløbet bliver en del af medarbejderens fremtidige storytelling om virksomheden.

En negativ omtale kan dermed som arbejdsgiver have indflydelse på antallet af kvalificerede jobsøgere, når en stilling skal besættes, og i et jobmarked med små årgange og mangel på arbejdskraft har employer branding en endnu større betydning end nogensinde før.

En god offboarding-proces skal sikre, at god ledelse føres ud i livet, og der derved skabes en virksomhedskultur baseret på respekt og professionalisme.

Coachingforløbet indeholder som udgangspunkt:

1 x Everything DiSC® Workplace profil
1 x personlig coaching i virksomheden
1 x Opfølgende samtale/rådgivning på Skype e.lign.

e-sense Business

E-SENSE kan tilbyde professionel rådgivning og coaching indenfor trivsel samt leder- og medarbejderudvikling – både individuelt og i teams.

De fleste opgaver kan også gennemføres på engelsk eller tysk.

Kontakt

E-SENSE Trivsel & HR Business
v. Tina Skjødt

tel. 4243 2991
e-mail: kontakt@e-sense.nu

Indtal gerne en besked eller send sms/mail, såfremt jeg er optaget, så vil jeg ringe tilbage hurtigst muligt.