LEVER VÆRDIERNE I DIN VIRKSOMHED ?

E-SENSE tilbyder som den eneste en trivselsundersøgelse, hvor din virksomheds værdisæt måles i forhold til trivselstemperaturen hos dine medarbejdere.
LÆS MERE
E-SENSE tilbyder redskaber og indsigt til afhjælpning samt forebyggelse af stress i personligt forløb eller som rådgivning til virksomheder, der ønsker øget fokus på flow og trivsel.
LÆS MERE
E-SENSE tilbyder coaching til ledere. Al adfærd er en form for kommunikation! Bliv blandt andet mere bevidst om din adfærd, og hvordan den kan påvirke dine medarbejdere.
LÆS MERE

EFFEKTIVE STRATEGIER TIL AT FREMME BÆREDYGTIG TRIVSEL

Med målrettede metoder og redskaber, personlig passion og EQ er missionen for E-SENSE at guide ledere og medarbejdere mod optimalt flow og bæredygtig trivsel.

E-SENSE’ ydelser er baseret på overbevisningen, at en virksomheds stærkeste aktiv er motiverede medarbejdere – og at grundlaget for at lykkes med dette, er effektiv og nærværende kommunikation og en holistisk tilgang til ledelse.

Gennem blandt andet personlig udvikling af ledere, minimering af stressrelateret sygefravær og øget fokus på virksomhedens værdier, kan E-SENSE bidrage til at skabe en solid grobund for virksomhedens sunde arbejdsklima.

strategi for trivsel